Štúdio 0512.B

Pôdorys

5. podlažie

Štúdio 0512.B

Orientácia

Informácie o jednotke

NP
Orientácia
Z, S, V
Výmera
59,72 m2
Dispozícia
1(2) izb.
Príslušenstvo
Lodžia
Výmera príslušenstva
3,72 m2
Stav
Voľný
Dokumenty k stiahnutiu
Jednotka je nezáväzne rezervovaná

Cena vr. DPH

165 009,77 €

Táto jednotka môže byť Vaša už od

548,18 €/mes.

V cene nie je započítaná cena garážového státia, parkovacieho státia a komoryMesačná hypotekárna splátka pri 20% z vlastných zdrojov a splatnosti 30 rokov. Kalkulácia je orientačná.

Postup pri kúpe bytu v projekte PREMIЀRE

Postup je s klientom konzultovaný pri začatí rokovania o kúpe

1. Nezáväzná ústna rezervácia je platná po dobu troch dní

2. Rezervačná zmluva

  • zmluva, ktorou predávajúci rezervuje predmet kúpy/predaja kupujúcemu, presne špecifikuje predmet prevodu a jeho konečnú cenu
  • rezervačný poplatok vo výške 3.000 EUR je splatný do 3 dní od podpisu rezervačnej zmluvy
     

3. Zmluva o budúcej zmluve

  • zmluva, ktorá presne špecifikuje predmet a podmienky prevodu a jeho konečnú cenu
  • záloha vo výške 30% z kúpnej ceny je splatná do 20 dní od podpisu zmluvy o budúcej zmluve

4. Kúpna zmluva

  • zmluva, ktorou sa predmet kúpy/predaja prevádza z predávajúceho na kupujúceho, presne špecifikuje predmet prevodu a jeho konečnú cenu
  • doplatok kúpnej ceny je splatný do 20 dní od podpisu kúpnej zmluvy

Žiadosť o stretnutie

Neváhajte a napíšte nám. Radi sa vám budeme venovať

Súhlasím, aby som bol/a za nasledujúcich podmienok kontaktovaný/á. (viac)

Ďakujeme za záujem o stretnutie

Váš formulár bol úspešne odoslaný na spracovanie. V blízkej dobe vás budeme kontaktovať. S prianím pekného dňa FINEP

Zatvoriť

Súhlas so zasielaním marketingových a reklamných informácií

Odoslaním formulára potvrdzujem, že vyplnené údaje sa týkajú mojej osoby a zároveň v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľujem svoj súhlas so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom vo formulári (t.j. najmä meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa) na marketingové účely nižšie uvedených spoločností, pozostávajúce najmä zo zasielania (či inej formy kontaktovania, vrátane telefonických) marketingových informácií, ako aj následných obchodných ponúk týkajúcich sa predaja nehnuteľnosti, služieb spojených s nehnuteľnosťami, či riešenie financovania kúpy nehnuteľnosti, a to aj prostredníctvom elektronickej komunikácie, SMS a pod. Súhlas udeľujem výhradne pre spoločnosti FINEP SK a.s., Jégeho 12, 821 08 Bratislava, IČO: 35 931 914 a FINEP FS a.s., organizačná zložka, Jégeho 12, 821 08 Bratislava, IČO: 44 400 829 a pre nich pracujúce fyzické osoby. Mnou poskytnuté údaje nebudú týmito osobami použité pre žiadny iný, než uvedený účel. Tento súhlas udeľujem dobrovoľne a na dobu neurčitú. Zároveň vyhlasujem, že som na udelenie súhlasu plne spôsobilý a oprávnený a že týmto som ako dotknutá osoba informovaný informovaný o svojich právach podľa § 20 zákona o ochrane osobných údajov, najmä, že mám právo kedykoľvek požiadať o opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, ich likvidáciu, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona a mám právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípadoch, kedy ich spracovanie nevyplýva zo zákona, a to písomne na adresu spoločnosti FINEP SK a.s. alebo FINEP FS a.s., organizačná zložka.

Späť do formulára

Ochrana osobných údajov

Odoslaním formulára potvrdzujem, že vyplnené údaje sa týkajú mojej osoby a zároveň v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľujem svoj súhlas so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom vo formulári (t.j. najmä meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa) za účelom spätného kontaktu a vytvorenia a zaslania obchodnej ponuky zo strany nižšie uvedených spoločností. Súhlas udeľujem výhradne pre spoločnosti FINEP SK a.s., Jégeho 12, 821 08 Bratislava, IČO: 35 931 914 a FINEP FS a.s., organizačná zložka, Jégeho 12, 821 08 Bratislava, IČO: 44 400 829 a pre nich pracujúce fyzické osoby. Mnou poskytnuté údaje nebudú týmito osobami použité pre žiadny iný, než uvedený účel. Tento súhlas udeľujem dobrovoľne a na dobu neurčitú. Zároveň vyhlasujem, že som na udelenie súhlasu plne spôsobilý a oprávnený a že týmto som ako dotknutá osoba informovaný o svojich právach podľa § 20 zákona o ochrane osobných údajov, najmä, že mám právo kedykoľvek požiadať o opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, ich likvidáciu, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona a mám právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípadoch, kedy ich spracovanie nevyplýva zo zákona, a to písomne na adresu spoločnosti FINEP SK a.s. alebo FINEP FS a.s., organizačná zložka.

Späť do formulára

Cena nehnuteľnosti165 009,77 €
Vlastné zdroje16 500,98 €
Doba fixácie5 rokov
Doba splácania30 rokov
Úroková miera od1.5 % p.a.
Splátka od512,53 €