Apartmán 0408.B

Pôdorys

4.NP

Apartmán 0408.B

Orientácia

Informácie o jednotke

NP
4.
Orientácia
J
Výmera
44,69 m2
Dispozícia
1 izb.
Príslušenstvo
Lodžia
Výmera príslušenstva
6,8 m2
Zariadený
Nie
Voľný od
ihneď
Mesačné nájomné
500 €/mes.
Energie
130 €/mes.
Kaucia
500 €
Provízie
500 €

Na prenájom ponúkame nový, 1-izbový byt v novostavbe, v lukratívnom prostredí, na Šancovej ulici. Lokalita je obľúbená najmä pre blízkosť Hlavnej stanice, pešou dostupnosťou do centra, či do nákupných centier. V blízkom okolí sa nachádza taktiež Račianske mýto, jeden z hlavných MHD uzlov Bratislavy. Račianske mýto je tiež obľúbené pre veľký park s možnosťami oddychu, relaxu či prechádzok. V blízkom okolí sa nachádza mnoho reštaurácií, kaviarní, škôlka, banky, autobusová stanica, nákupné centrum Central či Trnavské mýto.

Byt sa nachádza na 4. poschodí v 23-podlažnom bytovom dome. Bytový komplex Premiѐre je novostavba kolaudovaná v roku 2020. Bytový dom disponuje plnou občianskou vybavenosťou, ako sú napríklad potraviny či kaviareň. Na šiestom poschodí bytového domu sa nachádza súkromná záhrada, prístupná pre všetkých obyvateľov komplexu. K dispozícií taktiež detské ihrisko v MŠ Beskydská, výhradne pre obyvateľov Premiѐre, dostupné cez víkendy a v popoludňajších hodinách. V objekte sa taktiež nachádza 24h recepcia a bezpečnostná služba.

Byt je orientovaný smerom na Juh, preto je krásne presvetlený počas celého dňa. K bytu o výmere 45 m² prislúcha lodžia s rozlohou 6,8 m². Byt je dostupný k nasťahovaniu ihneď.

 

Dispozícia bytu:

- vstupná hala
- komora
- kúpeľňa s vaňou
- obývačka prepojená s kuchyňou + spálňa
- lodžia

 

Mesačný nájom je 500€ + 130€ energie. Depozit a provízia sa platí vo výške jedného nájmu.

Žiadosť o stretnutie

Neváhajte a napíšte nám. Radi sa vám budeme venovať

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s GDPR (viac)

Ďakujeme za záujem o stretnutie

Váš formulár bol úspešne odoslaný na spracovanie. V blízkej dobe vás budeme kontaktovať. S prianím pekného dňa FINEP

Zatvoriť

Súhlas so zasielaním marketingových a reklamných informácií

Odoslaním formulára potvrdzujem, že vyplnené údaje sa týkajú mojej osoby a zároveň v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľujem svoj súhlas so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom vo formulári (t.j. najmä meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa) na marketingové účely nižšie uvedených spoločností, pozostávajúce najmä zo zasielania (či inej formy kontaktovania, vrátane telefonických) marketingových informácií, ako aj následných obchodných ponúk týkajúcich sa predaja nehnuteľnosti, služieb spojených s nehnuteľnosťami, či riešenie financovania kúpy nehnuteľnosti, a to aj prostredníctvom elektronickej komunikácie, SMS a pod. Súhlas udeľujem výhradne pre spoločnosti FINEP SK a.s., Jégeho 12, 821 08 Bratislava, IČO: 35 931 914 a FINEP FS a.s., organizačná zložka, Jégeho 12, 821 08 Bratislava, IČO: 44 400 829 a pre nich pracujúce fyzické osoby. Mnou poskytnuté údaje nebudú týmito osobami použité pre žiadny iný, než uvedený účel. Tento súhlas udeľujem dobrovoľne a na dobu neurčitú. Zároveň vyhlasujem, že som na udelenie súhlasu plne spôsobilý a oprávnený a že týmto som ako dotknutá osoba informovaný informovaný o svojich právach podľa § 20 zákona o ochrane osobných údajov, najmä, že mám právo kedykoľvek požiadať o opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, ich likvidáciu, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona a mám právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípadoch, kedy ich spracovanie nevyplýva zo zákona, a to písomne na adresu spoločnosti FINEP SK a.s. alebo FINEP FS a.s., organizačná zložka.

Späť do formulára

Informačný list o ochrane osobných údajov a ich spracovanie

Týmto dokumentom vám poskytujeme informácie o vašich právach súvisiacich so spracovaním osobných údajov v skupine FINEP. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime právnymi predpismi, najmä nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Spracovávanie osobných údajov prebieha vždy iba v rozsahu danom konkrétnou službou alebo účelom spracovania.

Tento dokument sa bude pravidelne aktualizovať.

S osobnými údajmi zaobchádzame s riadnou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi. Osobné údaje chránime v maximálne možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni dostupných prostriedkov.

V skupine FINEP platia prísne pravidlá určujúce, ktorý zamestnanec či útvar môže mať prístup k osobným údajom a aké osobné údaje môže spracovávať. Osobné údaje zásadne neodovzdávame mimo skupiny FINEP, s výnimkou prípadov, keď máme súhlas, ukladá nám to právny predpis, alebo nás na to právny predpis oprávňuje, alebo sa jedná o náš oprávnený záujem (napríklad v prípade dodávateľov alebo v prípade požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní a pod.).

Osobné údaje detí (teda osôb mladších ako 18 rokov) spracovávame, len pokiaľ za dieťa konal najprv jeho rodič alebo iný zástupca. Vysoké štandardy ochrany osobných údajov, ktoré platia v našej skupine na spracovanie osobných údajov, platia aj pre deti v nezmenenom rozsahu. Tieto štandardy sú na spracovanie osobných údajov detí plne dostačujúce. Ako rodič alebo iný zástupca dieťaťa nesiete zodpovednosť za to, že poskytnutie údajov o dieťati je v súlade s jeho záujmami a že dieťa o spracovaní osobných údajov o jeho právach zrozumiteľne informujete.

Odporúčame, aby ste si informácie pozorne prečítali. Urobili sme všetko pre to, aby boli čo najzrozumiteľnejšie. Pokiaľ by vám aj napriek tomu nebolo niečo jasné, radi vám ktorýkoľvek pojem alebo ustanovenie vysvetlíme. Viac o spracovaní osobných údajov nájdete na www.byty-premiere.sk/zasady-spracovania-osobnych-udajov.

Ak nesúhlasíte so spôsobom, akým vaše osobné údaje spracovávame, môžete na ochranu svojich práv podniknúť kroky uvedené nižšie.

Na ochranu súkromia a osobných údajov dozerá:

Úrad na ochranu osobných údajov 

Adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

tel.: 2/3231 3220 web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Zásady spracovania osobných údajov

Základné informácie o správcovi a skupine FINEP

Spoločnosť FINEP HOLDING SE, so sídlom Havlíčkova 1030/1, Nové Mesto, 110 00 Praha 1, IČ: 27927822, vedená na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou H 7 (ďalej len „FINEP HOLDING“) je spoločný správca spolu so spoločnosťou FINEP SK, a. s. so sídlom Trnavská cesta 6/A, 821 08 Bratislava, IČ: 35 931 914, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo3576/B, Oddiel: Sa (ďalej len „FINEP“) v rámci holdingu, s ktorou uzavrel subjekt údajov zmluvný vzťah (ďalej spoločne len „Spoloční správcovia“).

Spoloční správcovia osobných údajov informujú o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov vrátane rozsahu práv subjektu údajov súvisiacich so spracovaním osobných údajov Spoločnými správcami.

 

Účel a rozsah spracovania osobných údajov

Spoloční správcovia spracovávajú osobné údaje v súlade s právom Európskej únie, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“).

Spoloční správcovia spracovávajú osobné údaje iba stanoveným účelom, v ďalej uvedenom rozsahu, v lehote uvedenej v uzatvorených zmluvách či v príslušných právnych predpisoch.

Spoloční správcovia spracovávajú osobné údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy uzatvorenej medzi správcom a subjektom údajov, na účely realizácie obchodného vzťahu medzi správcom a subjektom údajov obsiahnutých v zmluve a pre správu vzťahu so subjektom údajov. Správca spracováva osobné údaje na základe svojich oprávnených záujmov, ako aj na základe oprávnených záujmov svojich partnerov a spoločností skupiny FINEP, pokiaľ tieto záujmy nie sú prevážené záujmami, právami či slobodami subjektu údajov. Spoloční správcovia ďalej spracovávajú osobné údaje na analýzu a zlepšenie kvality svojich služieb, na analýzu a prieskum trhu. Spoloční správcovia budú využívať osobné údaje na vytvorenie relevantnej propagačnej akcie a ponuky produktov a služieb spoločností skupiny FINEP.

 

Základný účel spracovania osobných údajov

Účely spracovania osobných údajov, pre ktoré sú osobné údaje určené, a právny základ na spracovanie:

 • plnenie zmluvy a poskytovanie služieb,
 • zabezpečenie prevádzkových činností,
 • účtovné a daňové účely,
 • vymáhanie pohľadávok,
 • splnenie právnej povinnosti,
 • priamy marketing,
 • ochrana majetku a osôb,
 • archivácia vedená na základe zákona.

 

Rozsah spracovania osobných údajov:

Spoloční správcovia spracovávajú osobné údaje v rozsahu, v ktorom im boli poskytnuté zo strany subjektu údajov alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracováva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či na plnenie zákonných povinností správcu. Ide najmä o tieto kategórie osobných údajov:

 • adresné a kontaktné údaje, najmä teda meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, miesto narodenia, telefónne číslo a iné,
 • fotografia,
 • popisné údaje, napr. číslo bankového účtu,
 • ďalšie údaje vyplývajúce z konkrétnej zmluvy či zo zákona,
 • údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií, použitie osobných údajov s cieľom personálnych konaní, súbory cookies a i.).

 

Práva subjektu údajov:

Spoloční správcovia spracovávajú osobné údaje transparentne, korektne a v súlade s GDPR. Subjekt údajov má právo na prístup k svojim údajom, na vysvetlenie, rovnako ako ďalšie práva v prípade, že sa domnieva, že spracovanie nie je v poriadku. Subjekt údajov môže podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Spoloční správcovia informujú subjekty osobných údajov o ich právach, ktoré sú nasledujúce:

 • právo poznať účel spracovania osobných údajov,
 • právo poznať kategórie dotknutých osobných údajov,
 • právo poznať príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov,
 • právo poznať čas, v ktorom budú osobné údaje uložené,
 • právo požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzení ich spracovania a právo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu,
 • právo podať sťažnosť na dozornom úrade,
 • právo na všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu osobných údajov,
 • právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ sa osobné údaje spracovávajú na základe udeleného súhlasu,
 • skutočnosti o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania,
 • právo byť informovaný, pokiaľ chcú Spoloční správcovia spracovávať poskytnuté údaje na iný účel, než na aký boli zhromaždené,
 • právo odmietnuť záznam alebo monitorovanie telefónnych hovorov so zamestnancami skupiny FINEP.

Subjekt údajov má právo neposkytnúť Spoločným správcom svoje osobné údaje. V prípade, že je poskytnutie týchto osobných údajov povinné (a to zo zákona či zmluvy), upozorňujú Spoloční správcovia subjekt údajov, že mu nebudú môcť poskytnúť svoje služby.

 

Spracovatelia a príjemcovia osobných údajov:

Spracovatelia a príjemcovia osobných údajov, ktoré spravujú Spoloční správcovia, sú:

 • spoločnosti skupiny FINEP,
 • dodávatelia a poskytovatelia služieb,
 • finančné ústavy a banky,
 • štátne a iné orgány v rámci plnenia zákonných povinností.

 

Vymedzenie podielu jednotlivých zodpovedností Spoločných správcov

Spoloční správcovia medzi sebou uzavreli dohodu, v súlade s ustanovením čl. 26 GDPR, na základe ktorej medzi sebou vymedzili svoju zodpovednosť za plnenie povinností podľa GDPR.

FINEP HOLDING plní za oboch správcov tieto povinnosti:

 • komunikácia s dozorným orgánom,
 • informuje subjekty údajov o ich právach týkajúcich sa najmä:
  • totožnosti a kontaktných údajov na správcu,
  • účelu spracovania,
  • oprávnených záujmov správcu, pokiaľ je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu alebo tretej strany,
  • existencie práva podať sťažnosť na dozorný orgán, o lehote, v ktorej budú osobné údaje uložené,
  • existencie práva kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov,
  • skutočností, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou a či má subjekt údajov povinnosť osobné údaje poskytnúť a ďalej informácie o dôsledkoch ich neposkytnutia,
  • skutočností, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania,
 • uzatvára zmluvy s jednotlivými spracovateľmi.

Druhý správca (spoločnosť, s ktorou vstúpil subjekt údajov do zmluvného vzťahu) plní za oboch správcov tieto povinnosti:

 • informuje subjekty údajov o ich právach týkajúcich sa najmä
  • existencie práva požadovať od správcu prístup k osobným údajom týkajúcich sa subjektu údajov,
  • práva na opravu,
  • práva na vymazanie,
  • práva na obmedzenie spracovania,
  • práva vzniesť námietku,
 • vybavuje vyššie uvedené práva subjektov údajov.

 

Spoloční správcovia týmto informujú subjekt údajov o tom, že je oprávnený vykonávať práva podľa GDPR u každého zo správcov i voči každému z nich.

 

Odovzdanie osobných údajov do tretích krajín

Spoloční správcovia môžu odovzdávať osobné údaje do tretích krajín, mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, napr. USA a Švajčiarsko.

V prípade, že budú osobné údaje odovzdané do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo do krajín, ktoré nemajú zodpovedajúcu úroveň ochrany podľa platných zákonov, najmä GDPR a ďalších predpisov EÚ a vnútroštátnych predpisov o ochrane osobných údajov, uskutoční sa toto odovzdanie na základe výnimky vzťahujúcej sa na konkrétnu situáciu, alebo Spoloční správcovia zaistia, že sa poskytnú zodpovedajúce záruky, aby bola zaistená ochrana osobných údajov v súlade s GDPR, teda najmä s čl. 42 ods. 2 GDPR.

 

Kamerový systém

Priestory Spoločných správcov sú sledované kamerovým systémom, o ktorom sú návštevníci prevádzok informovaní. Účelom spracovania osobných údajov je sledovanie vymedzených priestor. Spracovanie prebieha podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, keď súhlas subjektu údajov nie je potrebný, pretože spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Spoločných správcov či tretej strany, a aby boli chránené záujmy a základné práva a slobody subjektu údajov. Oprávnenými záujmami Spoločných správcov a tretích osôb je ochrana majetku FINEP, ochrana záujmov FINEP holdingu a ochrana osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch, preverenie priebehu nehodového deja na pracovisku, vzniku škody, preverenia okolnosti odcudzenia vecí z pracoviska, vniknutia cudzej osoby do objektu FINEP.

Záznamy z kamerového systému sa uchovávajú v dĺžke 30 dní a potom sa v automatickej slučke premazávajú. Nevytvárajú sa zvukové záznamy, rovnako sa nepoužíva softvér na porovnávanie niektorých biometrických charakteristík subjektu údajov (napr. charakteristiky pohybu či chôdze subjektov údajov).

 

Cookies

Čo to sú „cookies“?

„Cookies“ sú malé dátové súbory používané ako jedinečné identifikátory. Každý súbor cookie je jedinečný pre váš webový prehľadávač. Súbor cookie obsahuje anonymné informácie a odosiela sa zo servera webových stránok, ktoré prezeráte, do vášho počítača alebo mobilného telefónu. Bude uložený na vašom zariadení a iba tento server bude môcť vyhľadať alebo načítať obsah tohto súboru cookie. Odoslané súbory cookies sa môžu zaslať späť na servery webových stránok s aktualizovanými dátami počas vášho prezerania webových stránok. Cookies využíva na svoju činnosť absolútna väčšina webových stránok.

Súbory cookies môžu byť nastavené webovými stránkami, ktoré navštevujete („naše cookies“), alebo môžu byť nastavené organizáciou, ktorá nie je vlastníkom webových stránok, ktoré si prezeráte („cookies tretej strany“). Napríklad môžu byť nastavené inými webovými stránkami, ktoré spúšťajú obsah na stránke, ktorú si prezeráte, alebo nezávislou analytickou spoločnosťou. Webové stránky, ktoré navštevujete, môžu tiež zahŕňať obsah vložený z iných webových stránok a tieto stránky môžu tiež nastaviť svoje vlastné cookies. Webové stránky môžu používať reklamné siete tretej osoby na poskytovanie cielenej reklamy. Tieto cookies môžu mať možnosť sledovať vaše prezeranie rôznych stránok.

 

Ako sa delia cookies

Cookies je možné rozdeliť podľa toho, kto ich k vám na web umiestňuje, t. j. na:

 • Cookie prvej strany (first party cookie) – ich platnosť je obmedzená na doménu webu, ktorý prezeráte. Tieto cookies sa považujú za bezpečnejšie.
 • Cookie tretej strany (third party cookie) – sú umiestnené pomocou skriptu z inej domény. Používateľa je tak možné sledovať naprieč doménami. Používajú sa často na vyhodnotenie účinnosti reklamných kanálov.

Tieto webové stránky používajú dva druhy cookies:

Krátkodobé, relačné cookies (session cookie) – relačné cookies sa ukladajú iba dočasne počas relácie prezerania a sú vymazané z vášho zariadenia po zatvorení prehľadávača.

Dlhodobé, trvalé (persistent cookie) – tento typ cookies sa ukladá vo vašom počítači na pevne stanovený čas, ktorý záleží na nastavení vášho prehľadávača a nastavení cookie (obvykle mesiac, rok alebo dlhšie) a tieto cookies nie sú vymazané po zatvorení prehľadávača. Trvalé cookies sa používajú na vašu identifikáciu od jednej relácie prezerania k ďalšej, napríklad na uloženie vašich preferencií, takže si ich budú pamätať pre ďalšiu návštevu. Môžete ich tiež ručne odstrániť.

 

Ako používame cookies?

Súbory cookies používame na zlepšenie vašich používateľských skúseností tak, že webovým stránkam umožníme, aby vás identifikovali, buď počas trvania vašej návštevy (s použitím relačných cookies), alebo pre opakované návštevy (s použitím trvalých cookies). Súbory cookies, ktoré používame, môžu:

 • Byť nevyhnutne potrebné pre váš pohyb po stránkach alebo poskytnutie niektorých základných funkcií, alebo
 • zlepšovať funkcie našich webových stránok, napríklad uložením vašich preferencií. Zaznamenávajú vaše voľby (napríklad používateľské meno alebo zvolený jazyk) a umožňujú nám poskytovať personalizované prostredie, alebo
 • nám pomáhať zlepšiť výkonnosť našich webových stránok, aby vám ponúkli lepšie používateľské skúsenosti. Informácie poskytované týmito súbormi cookies sú anonymné a pomáhajú nám pochopiť, ako naši návštevníci používajú naše webové stránky, aby sme mohli zlepšiť prezentáciu svojho obsahu. Tieto služby sú všeobecne poskytované nezávislými spoločnosťami na meranie a výskum, takže v prípade týchto cookies môže ísť o cookies tretích strán.

Ak by sme cookies nepoužívali, naše webové stránky by vás považovali za nového návštevníka zakaždým, keď sa dostanete na novú stránku našich webových stránok – napríklad keď zadáte prihlasovacie údaje a prejdete na ďalšiu stránku, nerozpoznali by vás a nemohli by ste zostať prihlásení.

Súbory cookies potrebujeme používať, aby sme zachovali efektívnosť našich webových stránok a poskytli vám používateľsky priateľské prostredie. Preto nie je možné cookies zablokovať samostatne a pokračovaním prezerania našich webových stránok a používaním našich online služieb súhlasíte s tým, že môžeme na vaše zariadenie tieto súbory cookies umiestniť.

Naše webové stránky tiež používajú cookies na behaviorálne cielenú reklamu, čo nám umožňuje upraviť reklamu a zaistiť, že pre vás bude relevantná, a to na základe oblastí, ktoré na našej webovej stránke prezeráte, a geografického umiestnenia vašej adresy IP. Tieto cookies sú umiestnené reklamnými sieťami tretích osôb s naším súhlasom.

 

Na čo cookies používame

Na našom webe používame tieto cookies:

 • Technické – prvé strany, krátkodobé. Zabezpečujú základnú technickú funkčnosť webu, t. j. prihlasovanie, zapamätanie si nastavení, využívanie služieb a pod.
 • Štatistické a diagnostické (napr. Google Analytics) – prvé strany, dlhodobé. Využívajú sa na generovanie anonymných štatistík o používaní webu.
 • Reklamné – prvej aj tretej strany. Využívajú sa na behaviorálne cielenie reklamy podľa záujmov. Keď už sa reklama musí zobrazovať (ako hlavný príjem pre web a tvorbu jeho obsahu), tak nech sa používateľovi/čitateľovi zobrazujú ponuky, ktoré ho môžu skutočne zaujímať.

 

Čo robiť, keď nechcete používať súbory cookies

Súhlas s umiestnením súborov cookies je dobrovoľný. Ak si to budete priať, môžete zablokovať niektoré alebo všetky súbory cookies alebo vymazať cookies, ktoré už boli nastavené. Všetky podrobnosti týkajúce sa správy cookies a možností ich blokovania v rôznych typoch webových prehľadávačov môžete nájsť na stránke www.aboutcookies.org, alebo

Musíte si však uvedomiť, že pokiaľ zablokujete alebo vymažete cookies odosielané z našich webových stránok, ktoré sú nevyhnutné alebo zabezpečujú funkčnosť a výkon, môže sa stať, že stránky nebude možné používať.

Typy cookies používané na našich webových stránkach si môžete zobraziť, a tak získať informácie, ako zmeniť nastavenia cookies, alebo ako zablokovať cookies používané na našich webových stránkach.

 

Webové stránky tretích osôb

Pokiaľ používate webové stránky našich partnerov, môže byť súbor cookie nastavený navštívenými webovými stránkami. Tieto stránky neprevádzkujeme, a nemáme teda kontrolu nad šírením týchto cookies. Viac informácií o týchto cookies nájdete na webových stránkach príslušnej tretej osoby.

 

Spoločnosť FINEP používa tieto súbory cookies.

NázovSpracovateľÚčel spracovaniapopis
FacebookFacebook, Inc.Zdieľanie, cielená reklama.https://sk-sk.facebook.com/policies/cookies/
Google AdwordsGoogle LLCCielená reklama.https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk
Google AnalyticsGoogle LLCAnalýza správania sa na webe.https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk
Google Tag ManagerGoogle LLCProgramátorský nástroj pre web.https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk
SklikSeznam.cz, a.s.Cielená reklama.https://napoveda.sklik.cz/
IBM Watson Campaign AutomationIBM Corp.E-mail marketing.https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSWU4L/Support/imc_Support/GDPR_FAQs.html
Smartsupp Smartsupp.com, s.r.o.Analýza správania návštevníkov webu s cieľom sprehľadnenia prezentovaných informácií.https://www.smartsupp.com/cs/help/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/

Všetky vyššie uvedené cookies sa používajú iba na účel uvedený v tejto tabuľke.

 

Kontaktné údaje

V prípade akejkoľvek otázky či využitia svojho práva, ktoré je stanovené GDPR, uvádzajú Spoloční správcovia svoje kontaktné údaje, na ktoré sa môže subjekt údajov obrátiť.

E-mail: gdpr@finep.sk

 

Späť do formulára