FINEP Holding

Zoznam spoločností patriacich do FINEP HOLDING, SE

 

Atrium Center s.r.o. IČO: 35938251

ATS Plus a.s. IČO: 47670801

B+3 Real a.s. IČO: 27364640

BD CITY BYTOVÁ PS129 IČO: 01903985

Bytové družstvo CITY BYTOVÁ IČO: 01903985

Bytové družstvo CITY BYTOVÁ II IČO: 03572251

Bytové družstvo KASKÁDY VII IČO: 05647631

Bytové družstvo MALÝ HÁJ IČO: 05266700

Bytové družstvo Park IV IČO: 29145015

Bytové družstvo PARK VI IČO: 02571803

Bytové družstvo PARK VIII IČO: 03653218

Bytové družstvo PARK XI IČO: 05462444

CALEPO MEDIA s.r.o. IČO: 03933393

Cocktail Media s.r.o. IČO: 27166589

Coolinary gastro group a.s. IČO: 04976851

DDX Czech a.s. IČO: 05401275

ERDEX a.s. IČO: 27182533

EYSCHA a.s. IČO: 04655052

F.R.C. a.s. IČO: 27207943

FHSI S. á r.l. IČ: B121712

FINBA a.s. IČO: 35970430

FINEP BARRANDOV bytová k.s. IČO: 05547776

FINEP BARRANDOV ZÁPAD k.s. IČO: 27918041

FINEP CZ a.s. IČO: 26503387

FINEP FS a.s. IČO: 28436776

FINEP Harfa k.s. IČO: 27100626

FINEP Hostivař a.s. IČO: 27590020

FINEP Hostivař Omega a.s. IČO: 27922120

FINEP Chuchle a.s. IČO: 26511754

Finep Innovation a.s. IČO: 05071623

FINEP Int a.s. IČO: 27915328

FINEP Jégeho alej a.s. IČO: 43866778

FINEP Modřany a.s. IČO: 27911594

FINEP PROBYDLENÍ a.s. IČO: 27904946

FINEP Prosek Bytová 10 k.s. IČO: 29016347

FINEP Prosek bytová 12 k.s. IČO: 29016380

FINEP Prosek bytová 2 k.s. IČO: 24308773

FINEP PROSEK bytová 5 k.s. IČO: 02574527

FINEP Prosek bytová k.s. IČO: 24716847

FINEP Prosek k.s. IČO: 26762382

FINEP PROSEK Limited partnership IČ: 12223

FINEP Real a.s. IČO: 06622500

FINEP SK a.s. IČO: 35931914

Finep spol. s r.o. IČO: 62916718

FINEP Vysočany a.s. IČO: 27913147

FINEP Zlíchov a.s. IČO: 26770067

FLams a.s. IČO: 27907899

GORIS s.r.o. IČO: 25725882

Home Institute s.r.o. IČO: 02049872

INGRAS a.s. IČO: 27181910

Invenit a.s. IČO: 26437635

Jégeho Residential s.r.o. IČO: 35956232

KASKADY BARRANDOV LIMITED PARTNERSHIP IČ: 12296

MAXIMA REALITY s.r.o. IČO: 25149610

Mudarro Invest a.s. IČO: 28396707

MYSIMPHONIE a.s. IČO: 27904938

N.J.B. REAL a.s. IČO: 27072401

NATURECITY a.s. IČO: 03304914

Office Center Stodůlky a.s. IČO: 27915310

Office Center Stodůlky SIGMA a.s. IČO: 27915310

Pensum a.s. IČO: 27906604

PRAGUE DEVELOPMENT SICAV PLC IČ: Sv 113

PROBYDLENÍ INTERIÉRY s.r.o. IČO: 04472926

Prosek 2 s.r.o. IČO: 04315286

PROSEK PARK II LIMITED PARTNERSHIP IČ: 12268

PROSEK PARK V LIMITED PARTNERSHIP IČ: 12225

Real 2 a.s. IČO: 27897206

RED Thirteen s.r.o. IČO: 27605931

SHELIA s.r.o. IČO: 04629221

Stodůlky JIH a.s. IČO: 27918025

Střížkov Park a.s. IČO: 06395279

Tenuis a.s. IČO: 27910644

TPK Real a.s. IČO: 06622381

U Pilotů a.s. IČO: 27922081

VAIvae Real a.s. IČO: 27904733

VERANO REAL k.s. IČO: 04663276

WAsia a.s. IČO: 27907929

WELHAM a.s. IČO: 27079601

 

Žiadosť o stretnutie

Neváhajte a napíšte nám. Radi sa vám budeme venovať

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s GDPR (viac)

Ďakujeme za záujem o stretnutie

Váš formulár bol úspešne odoslaný na spracovanie. V blízkej dobe vás budeme kontaktovať. S prianím pekného dňa FINEP

Zatvoriť

Súhlas so zasielaním marketingových a reklamných informácií

Odoslaním formulára potvrdzujem, že vyplnené údaje sa týkajú mojej osoby a zároveň v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľujem svoj súhlas so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom vo formulári (t.j. najmä meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa) na marketingové účely nižšie uvedených spoločností, pozostávajúce najmä zo zasielania (či inej formy kontaktovania, vrátane telefonických) marketingových informácií, ako aj následných obchodných ponúk týkajúcich sa predaja nehnuteľnosti, služieb spojených s nehnuteľnosťami, či riešenie financovania kúpy nehnuteľnosti, a to aj prostredníctvom elektronickej komunikácie, SMS a pod. Súhlas udeľujem výhradne pre spoločnosti FINEP SK a.s., Jégeho 12, 821 08 Bratislava, IČO: 35 931 914 a FINEP FS a.s., organizačná zložka, Jégeho 12, 821 08 Bratislava, IČO: 44 400 829 a pre nich pracujúce fyzické osoby. Mnou poskytnuté údaje nebudú týmito osobami použité pre žiadny iný, než uvedený účel. Tento súhlas udeľujem dobrovoľne a na dobu neurčitú. Zároveň vyhlasujem, že som na udelenie súhlasu plne spôsobilý a oprávnený a že týmto som ako dotknutá osoba informovaný informovaný o svojich právach podľa § 20 zákona o ochrane osobných údajov, najmä, že mám právo kedykoľvek požiadať o opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, ich likvidáciu, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona a mám právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípadoch, kedy ich spracovanie nevyplýva zo zákona, a to písomne na adresu spoločnosti FINEP SK a.s. alebo FINEP FS a.s., organizačná zložka.

Späť do formulára

Zásady práce s vašimi údajmi

Kto sme

FINEP HOLDING SE, so sídlom Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00, Praha 1, IČO 279 27 822, sme vedení na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. H 7 a FINEP SK, a.s. so sídlom Trnavská cesta 6/A, 821 08 Bratislava, IČ: 35 931 914, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo3576/B, Oddiel: Sa.

Sme skupina FINEP.

Na poskytovanie našich služieb a prevádzku webových stránok spracovávame niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje hlavne nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – „GDPR“).

 

I.Spracovanie osobných údajov

A.Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára alebo iného kontaktovania

Ak dopytujete naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, napríklad prostredníctvom dopytového formulára. Sú to: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, vaše požiadavky týkajúce sa našich produktov a služieb, prípadne ďalšie údaje, ktoré nám v dopyte vyplníte alebo nám ich odovzdáte v rámci ďalšej dohody. 

Z akého dôvodu?

Pomocou nich vás kontaktujeme kvôli ďalšej komunikácii týkajúcej sa našich produktov a služieb.

Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracovanie na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovanie o zmluve a plnenie zmluvy.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme spracovávať tak dlho, ako je nevyhnutné na spracovanie dopytu.

 

B. Spracovanie osobných údajov v prípade uzavretia zmluvy

Ak spolu uzavrieme zmluvu, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám odovzdáte.
Sú to hlavne meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa/sídlo, údaje o nehnuteľnosti, číslo účtu, v niektorých prípadoch môže ísť aj o rodné číslo alebo číslo identifikačného preukazu a iné údaje, ktoré sú nevyhnutné napríklad pre prevod nehnuteľnosti, pomoc pri dohodnutí hypotéky alebo splnenie povinností pre predchádzanie legalizácii výnosov z trestnej činnosti.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracovať, aby sme splnili našu zmluvu – poskytli vám naše produkty a služby. Pomocou kontaktných údajov s vami budeme aj komunikovať o stave vašej záležitosti, prípadne o reklamáciách, sťažnostiach, prianiach alebo otázkach.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne na účtovné a daňové účely, na vybavenie reklamácií, prevenciu „prania peňazí“ a iné).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracovanie na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našich zákonných povinností.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Na obdobie plnenia našej služby a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takej služby, ak osobité predpisy nestanovia iné obdobie – v takom prípade sa lehota riadi týmto špeciálnym predpisom.

 

C. Newslettery (obchodné oznámenia)

Ak sa nám zapíšete do newslettera alebo ste náš zákazník a nezakázali ste nám to, môžeme vašu e-mailovú adresu použiť pri rozosielaní našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?

V prípade zápisu do newslettera ide o spracovanie na základe vášho súhlasu, teda na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

V prípade, že ste zákazník, umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak ste nám to nezakázali.

Súhlas je dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

3 roky od udelenia súhlasu alebo od posledného poskytnutia našej služby. Z rozosielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-mailovej adrese: gdpr@finep.sk

 

D. Telefonické kontaktovanie s ponukami (telefonické obchodné oznámenia)

Ak ste náš zákazník a nezakázali ste nám to, môžeme vás z času na času kontaktovať prostredníctvom telefonického hovoru.

Na základe akého právneho dôvodu?

Ak ide o poskytovanie našej služby, ide o spracovanie na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, teda plnenie zmluvy.

Ak vás kontaktujeme s cieľom ponuky ďalších služieb alebo zisťovania kvality našich služieb, ide o spracovanie na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, teda tzv. oprávneného záujmu.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Na obdobie poskytovania našich služieb a potom 3 roky od posledného poskytnutia našej služby. Proti takému spracovaniu môžete podať tzv. námietku. V takom prípade vás už s cieľom marketingu nebudeme telefonicky kontaktovať.

 

E. Fotografovanie na akciách

Na našich akciách sa môžu robiť fotografie alebo videozáznamy.

Z akého dôvodu?

Akciu chceme zachytiť pre naše interné účely (archivácia) a aj pre promo na našich webových stránkach a sociálnych sieťach Facebook, LinkedIn, Instagram.

Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracovanie na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracovanie na základe tzv. oprávneného záujmu.

Proti takému spracovaniu môžete podať tzv. námietku. Ak si teda neprajete byť zachytení na fotografiách, kontaktujte nás alebo organizátora/fotografa.

 

F. Kamerové záznamy

Niektoré naše priestory sú strážené kamerami.

Z akého dôvodu?

Monitorujeme priestory, v ktorých treba ochrániť zdravie osôb alebo vo výnimočných prípadoch majetok.

Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracovanie na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracovanie na základe tzv. oprávneného záujmu.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Maximálne 30 dní od vytvorenia záznamu.

Proti takému spracovaniu môžete podať tzv. námietku. Kontaktujte nás prípadne na e-mailovej adrese: gdpr@finep.sk

 

G. Cookies

Na našich webových stránkach pracujeme s cookies. Viac informácií sa dočítate tu.

 

II. Kto sa k dátam dostane?

Vaše dáta zostanú u nás. Pracujú však pre nás niektoré spoločnosti alebo podnikajúce fyzické osoby, ktoré sa k dátam dostanú preto, lebo nám pomáhajú s chodom našej spoločnosti. Sú to hlavne:

  • spoločnosti skupiny FINEP,
  • dodávatelia a poskytovatelia služieb,
  • finančné ústavy a banky,
  • štátne a iné orgány v rámci plnenia zákonných povinností.

Vaše dáta môžeme poskytovať tretím stranám, ak to vyplýva z našej spolupráce (teda ide o plnenie zmluvy). Sú to napríklad poskytovatelia úverov, kataster nehnuteľností, druhá zmluvná strana atď. V takých prípadoch ide o samostatných správcov.

 

III. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok týkajúcich sa osobných údajov nás kontaktujte na e-mailovej adrese: gdpr@finep.sk.

V našej skupine nie je vymenovaný poverenec pre oblasť spracovania osobných údajov.

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si od nás prístup k týmto údajom a dať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Udelené súhlasy sú kedykoľvek odvolateľné a proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

Späť do formulára