PREMIЀRE
ponúka každý deň mesto ako na dlani

PREMIЀRE
ponúka každý deň mesto ako na dlani

lokalita

1. podlažie

Neuvoľnené do predaja, kliknite pre registráciu

2. podlažie

Neuvoľnené do predaja, kliknite pre registráciu

3. podlažie

10 voľných jednotiek

4. podlažie

11 voľných jednotiek

5. podlažie

11 voľných jednotiek

6. podlažie

6 voľných jednotiek

7. podlažie

7 voľných jednotiek

8. podlažie

7 voľných jednotiek

9. podlažie

7 voľných jednotiek

10. podlažie

5 voľných jednotiek

11. podlažie

7 voľných jednotiek

12. podlažie

7 voľných jednotiek

13. podlažie

7 voľných jednotiek

14. podlažie

7 voľných jednotiek

15. podlažie

Neuvoľnené do predaja, kliknite pre registráciu

16. podlažie

Neuvoľnené do predaja, kliknite pre registráciu

17. podlažie

Neuvoľnené do predaja, kliknite pre registráciu

18. podlažie

Neuvoľnené do predaja, kliknite pre registráciu

19. podlažie

Neuvoľnené do predaja, kliknite pre registráciu

20. podlažie

Neuvoľnené do predaja, kliknite pre registráciu

21. podlažie

Neuvoľnené do predaja, kliknite pre registráciu

22. podlažie

Neuvoľnené do predaja, kliknite pre registráciu

23. podlažie

Neuvoľnené do predaja, kliknite pre registráciu

virtuálny model

ŽIADOSŤ O STRETNUTIE

Potrebujete poradiť? Napište nám, sme tu pre vás.

28. 6. 2017

Pozrite si aké výhľady ponúka PREMIЀRE.

Skúste zavrieť oči, zasnívať a predstaviť si, aké skvelé by mohlo byť pozerať sa na mesto, ktoré sa práve prebúdza alebo ide spať. Aké to je vidieť pri rannej káve centrum Bratislavy, Bratislavský hrad alebo Prečítať viac

Žiadosť o stretnutie

Neváhajte a napíšte nám. Radi sa vám budeme venovať

Súhlasím, aby som bol/a za nasledujúcich podmienok kontaktovaný/á. (viac)

Ďakujeme za záujem o stretnutie

Váš formulár bol úspešne odoslaný na spracovanie. V blízkej dobe Vás budeme kontaktovať. S prianím pekného dňa FINEP

Zatvoriť

Súhlas so zasielaním marketingových a reklamných informácií

Odoslaním formulára potvrdzujem, že vyplnené údaje sa týkajú mojej osoby a zároveň v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľujem svoj súhlas so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom vo formulári (t.j. najmä meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa) na marketingové účely nižšie uvedených spoločností, pozostávajúce najmä zo zasielania (či inej formy kontaktovania, vrátane telefonických) marketingových informácií, ako aj následných obchodných ponúk týkajúcich sa predaja nehnuteľnosti, služieb spojených s nehnuteľnosťami, či riešenie financovania kúpy nehnuteľnosti, a to aj prostredníctvom elektronickej komunikácie, SMS a pod. Súhlas udeľujem výhradne pre spoločnosti FINEP SK a.s., Jégeho 12, 821 08 Bratislava, IČO: 35 931 914 a FINEP FS a.s., organizačná zložka, Jégeho 12, 821 08 Bratislava, IČO: 44 400 829 a pre nich pracujúce fyzické osoby. Mnou poskytnuté údaje nebudú týmito osobami použité pre žiadny iný, než uvedený účel. Tento súhlas udeľujem dobrovoľne a na dobu neurčitú. Zároveň vyhlasujem, že som na udelenie súhlasu plne spôsobilý a oprávnený a že týmto som ako dotknutá osoba informovaný informovaný o svojich právach podľa § 20 zákona o ochrane osobných údajov, najmä, že mám právo kedykoľvek požiadať o opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, ich likvidáciu, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona a mám právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípadoch, kedy ich spracovanie nevyplýva zo zákona, a to písomne na adresu spoločnosti FINEP SK a.s. alebo FINEP FS a.s., organizačná zložka.

Späť do formulára

Ochrana osobných údajov

Odoslaním formulára potvrdzujem, že vyplnené údaje sa týkajú mojej osoby a zároveň v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľujem svoj súhlas so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom vo formulári (t.j. najmä meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa) za účelom spätného kontaktu a vytvorenia a zaslania obchodnej ponuky zo strany nižšie uvedených spoločností. Súhlas udeľujem výhradne pre spoločnosti FINEP SK a.s., Jégeho 12, 821 08 Bratislava, IČO: 35 931 914 a FINEP FS a.s., organizačná zložka, Jégeho 12, 821 08 Bratislava, IČO: 44 400 829 a pre nich pracujúce fyzické osoby. Mnou poskytnuté údaje nebudú týmito osobami použité pre žiadny iný, než uvedený účel. Tento súhlas udeľujem dobrovoľne a na dobu neurčitú. Zároveň vyhlasujem, že som na udelenie súhlasu plne spôsobilý a oprávnený a že týmto som ako dotknutá osoba informovaný o svojich právach podľa § 20 zákona o ochrane osobných údajov, najmä, že mám právo kedykoľvek požiadať o opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, ich likvidáciu, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona a mám právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípadoch, kedy ich spracovanie nevyplýva zo zákona, a to písomne na adresu spoločnosti FINEP SK a.s. alebo FINEP FS a.s., organizačná zložka.

Späť do formulára